Witaj na moim blogu.
Tematyka strony jest ścisle powiązana z mediami i reklamą. Zanjdziesz tutaj wpisy dotyczące tego jak wypromowac swój biznes dzięki rekamie Internetowej, czy też pokrótce opowiem o funkcjonowaniu telewizji, radia i gazet. Zapraszam do sledzenia mojego bloga na bierząco!

Witaj na moim blogu.
Tematyka strony jest ścisle powiązana z mediami i reklamą. Zanjdziesz tutaj wpisy dotyczące tego jak wypromowac swój biznes dzięki rekamie Internetowej, czy też pokrótce opowiem o funkcjonowaniu telewizji, radia i gazet. Zapraszam do sledzenia mojego bloga na bierząco!

Witaj na moim blogu.
Tematyka strony jest ścisle powiązana z mediami i reklamą. Zanjdziesz tutaj wpisy dotyczące tego jak wypromowac swój biznes dzięki rekamie Internetowej, czy też pokrótce opowiem o funkcjonowaniu telewizji, radia i gazet. Zapraszam do sledzenia mojego bloga na bierząco!

Witaj na moim blogu.
Tematyka strony jest ścisle powiązana z mediami i reklamą. Zanjdziesz tutaj wpisy dotyczące tego jak wypromowac swój biznes dzięki rekamie Internetowej, czy też pokrótce opowiem o funkcjonowaniu telewizji, radia i gazet. Zapraszam do sledzenia mojego bloga na bierząco!

Witaj na moim blogu.
Tematyka strony jest ścisle powiązana z mediami i reklamą. Zanjdziesz tutaj wpisy dotyczące tego jak wypromowac swój biznes dzięki rekamie Internetowej, czy też pokrótce opowiem o funkcjonowaniu telewizji, radia i gazet. Zapraszam do sledzenia mojego bloga na bierząco!

 

CZYNNE OGRANICZENIA

Czynne ograniczenia wprowadza konkurent, który składa — albo grozi, że złoży — korzystniejszą ofertę. Nie jest to jednak wyłączny ani nawet typowy sposób ograniczania siły go­spodarczej. W warunkach typowego współczesnego rynku, gdzie zbywców jest niewielu, ograniczenia narzucają nie konkurenci, ale przeciwna strona rynku: silni nabywcy. Jeśli istnieje układ ograni­czający konkurencję cen, rola konkurenta na ta­kich rynkach sprowadza się do biernej. Jednym z podstawowych założeń konkurencji było zawsze, że siła rynku, działająca w warunkach ustania konkurencji, zrodziłaby konkurentów, któ­rzy wyeliminowaliby działanie tej siły. Korzyści płynące z pozycji monopolistycznej skłaniały kon­kurentów do ubiegania się o udział w nich. Inny­mi słowy, konkurencję uważano za samorodną siłę regulującą.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

MECHANIZM REGULUJĄCY

Wiarę, że konkurencja stanowi me­chanizm regulujący, obaliły wątpliwości zrodzone wówczas, gdy rynkiem zawładnęło kilku wielkich producentów, kiedy utrudniono nowym firmom wchodzenie na rynek i kiedy istniejące firmy akceptowały układ ograniczający konkurencję ce­nową. Siła przeciwważna jest także silą samo­rodną, co stanowi sprawę wielkiej wagi. Można by też twierdzić, że pewną, chociaż niezbyt poważną rolę regulującą odgrywa silny nabywca w odnie­sieniu do siły rynku zbywców, gdyby istotnie, za sprawą przypadku w rozwoju ekonomicznym, ta­cy silni nabywcy często pojawiali się obok silnych zbywców. Jednakże tendencja do tworzenia się siły w odpowiedzi na siłę już istniejącą jest ważną cechą zjawiska, które tutaj określam. Jak już stwierdzono, potęga w jednej sferze rynku rodzi zarówno potrzebę, jak i perspektywę, że opłaci się stworzyć przeciwważną potęgę po jego drugiej stronie.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn